Tallinna Tehnikaülikool

Koolitusprogramm on koostatud eelkõige lähtuvalt kindlustussektoris tööd alustanud spetsialisti vajadustest. See annab head baasteadmised ja üldpildi kogu kindlustusäri toimimisest, võimaldades orienteeruda erinevates praktilistes kindlustusteemades.

Eelistatud on juba töötavad kindlustusspetsialistid, kes saavad hea ettekujutuse, kuidas toimub kindlustusäri väljaspool nende ettevõtet. Lisaks saab uusi ideid tööalaste ülesannete paremaks lahendamiseks, vahetades arvamusi praktikutest õppejõudude ja kolleegidega. Koolitusprogramm täiendab finantsalaseid teadmiseid.

Erinevad teemad on jaotatud viide moodulisse: 1) eraisiku rahandus; 2) kindlustuse alused ja regulatsioon; 3) eraisiku riskid ja nende kindlustamine; 4) kindlustusettevõtte rahandus ja riskijuhtimine ja 5) ettevõtte riskid ja nende kindlustamine.

Loe lähemalt

Laeb infot...