Tallinna Tehnikaülikool

Kas oled pead murdnud, kuidas küll mõista inimesi ja nende nende käitumist? Kliimakriisist ollakse aina enam teadlikud, aga ometi ei muudeta oma käitumist. End ümbritsevas keskkonnas muutusi küll märgatakse, aga eneste hoiakuid need muutused enamasti ei kõiguta.

Müksaton

Ideaalset meeskonda juhib probleemi omanik avalikust sektorist ning sinna on kaasatud seotud osapooled erinevatest rollidest ja asutustest. Tiimi peaks kuuluma vähemalt üks selline osapool, kes on sama probleemiga silmitsi ning valmis lõpplahendust katsetama - kohalikud omavalitsused, ametid, partnerorganisatsioonid jt. 

Müksaton (inglise keeles tuntud ka kui nudgeathon) on häkatoni-laadne formaat, kus probleemi mõistmiseks ning lahenduste leidmiseks kasutatakse disainmõtlemise ja käitumisteaduste meetodeid. Müksatoni katusteemaks on kestlikud eluviisid ja fookuses seitse inimeste igapäevast käitumist:

  1. Elurikkuse toetamine

  2. Energiatarbimise vähendamine

  3. Keskkonnasäästlik liikuvus

  4. Liha söömise vähendamine

  5. Toiduraiskamise vähendamine

  6. Asjade kasutusea pikendamine

  7. Pakendite vähendamine ja liigiti kogumine

TalTechi-poolsetel huvilistel on võimalus ühes fookusvaldkonnas moodustada 5-7 liikmeline meeskond, kaasates osapooli erinevatest asutustest. Lisainfo ja registreerimine.

Müksaton toimub Tallinnas, novembri kolmel päeval: 1.11, 21.11 ja 22.11. Kolmanda päeva lõpuks jõuab iga tiim käitumisteadustel põhineva lahenduseni, mille katsetamist saab kohe asuda ette valmistama.

Kandideerimine on avatud kuni 11.10 (k.a.).

Müksatonil osalevate tiimide arv on piiratud!

Laeb infot...