Tallinna Tehnikaülikool

2021. aasta jooksul on programmi raames avanemas veel järgmised taotlusvoorud:

 • Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 10.02.2022)
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 24.02.2022)
 • Võrdõiguslikkuse edendamise ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 24.02.2022)
 • Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 03.03.2022)
 • Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 16.03.2022)
 • Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 24.03.2022)
 • Sõpruslinnade taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 24.03.2022)
 • Linnade võrgustike taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 24.03.2022)
 • Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 12.04.2022)
 • Laste õiguse kaitsmise ja edendamise taotlusvoor (taotluse esitamise tähtaeg: 18.05.2022)
   

Täpsemat infot avanevate taotlusvoorude ja tähtaegade kohta leiad järgnevatelt eestikeelsetelt slaididelt ja Euroopa Komisjoni Funding & Tenders portaalist. Portaalis huvipakkuvale taotlusvoorudele klikkides on võimalik Topic description lõime alt leida Call Document, mis annab põhjaliku ülevaate konkreetse taotlusvooru võimalustest ja tingimustest.

Kõik programmi ja taotlusvoorudega seotud oluline info ja dokumentatsioon koos taotlusvormi näidisega on leitav siit.

Funding & Tenders portaali online juhend on ligipääsetav siit.

Laeb infot...