Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli, Stanfordi Ülikooli ja Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse koostöö raames on Tallinna Tehnikaülikooliga seotud Eesti teadlastel võimalus kandideerida 2 kuni 6 kuu pikkuseks teaduslähetuseks Stanfordi Ülikooli.

Teadlased saavad The Global Digital Governance Fellowship koostöö raames võimaluse kasutada Stanfordi ülikooli akadeemilisi teadmisi ja kogukonda ning võrgustikke, mis seonduvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalse ühiskonna ja majanduse ning küberuuringutega, samuti  turvalisuse, aruka valitsemise ning tehnoloogia ja usalduse teemadega.

Võõrustajaks on Stanford Ülikooli raamatukogu Balti Uuringute programm, kus Eesti ja Balti uuringute assotsieerunud kuraator juhib ja koordineerib erinevaid projekte. Vastuvõtva poolena osaleb  koostöös Stanfordi Geopoliitika, tehnoloogia ja valitsemise programm, mida viiakse läbi Freeman-Spogli Instituudi Küberpoliitika keskuses. Konkursil edukas olnud teadlane kaasatakse keskuse tegevustesse, ta saab võimaluse osaleda Stanfordi Ülikooli õppe- ja teadustegevuses ning avaras intellektuaalses võrgustikus, erinevate keskuste IKT, sotsiaalmeedia ja digitaalse poliitika alaste programmide, tehisintellektiga seotud teemade uuringutes, mida arendatakse nt  Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence juures, samuti olla kaasatud Department of Electrical Engineering ning Department of Computer Science tegevusena arendatavates riistvara turvalisusega seotud teemades.  

Lühidalt: Teaduslähetuse pikkus on  2-6 kuud  2022. aastal; toetuse suurus kuni 50.000 USD; taotluse esitamise tähtaega on 10. november 2021.

Huvi korral palun vaata lisa siseveebist, kus on olemas 2022. aasta konkursi korraldus ja statuut, mis sätestavad konkursil osalemise täpsed tingimused ja nõuded. Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlusvorm ja saata see hiljemalt 10. novembriks 2021 digiallkirjastatult teadusosakonda aadressile ulle.vaht@taltech.ee .    

Info Stanfordi ülikooli kodulehel.  

Laeb infot...