Tallinna Tehnikaülikool

Vabavaralise statistikapaketi R võimalustega tutvumine ja tema kasutamise oskuste omandamine statistilise andmeanalüüsi läbiviimisel. Koolitus toimub eesti keeles ja selle maht on 1 EAP.

Toimumisaeg:   12. - 19.05.2020
Eesmärk: Vabavaralise statistikapaketi R võimalustega tutvumine ja tema kasutamise oskuste omandamine statistilise andmeanalüüsi läbiviimisel.
Sihtgrupp: Kõik huvilised, kuid kursus eeldab osalejatelt statistikas ja andmeanalüüsis baasteadmiste olemasolu.
Eeldused: Kursus eeldab osalejatelt statistikas ja andmeanalüüsis baasteadmiste olemasolu.
Teemad: Sissejuhatus: R ja RStudio kasutamise põhimõtteid, ülevaade R keele peamistest konstruktsioonidest ja andmetüüpidest. Andmete esmane töötlus ja analüüs keskkonnas R. Andmete visualiseerimise alused R-is: baasgraafika ja "ggplot2" paketi võimaluste ülevaade. Sissejuhatus paketti "tidyverse": töö andmetega paketis "dplyr", raportite genereerimine "rmarkdown" abil.
Õpiväljund: Kursuse läbinu (1) tunneb R keele süntaksit ja andmetüüpe; (2) oskab andmeid R-i sisse lugeda, töödelda ja salvestada; (3) oskab läbi viia esmast andmeanalüüsi paketiga R; (4) oskab kasutada R-i võimalusi andmete ja tunnuste vaheliste seoste visualiseerimiseks; (5) oskab kasutada R-i vahendeid andmete rühmitamiseks ja oma analüüsi tulemiste kohta raportite genereerimiseks.
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 12 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 14 akadeemilist tundi
EAP:     1.0
Tunnistus: TalTech tunnistus
Lektor: PhD Olga Dunajeva
Kontakt: Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Müügihind: 199.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
Registreerumise tähtaeg:  08.05.2020
Ajakava:   TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, ruum 26
12.05.2020
10:00 - 11:30    loeng
11:30 - 12:00    vaheaeg
12:00 - 13:30    loeng
13:30 - 13:45    vaheaeg
13:45 - 15:15    loeng
19.05.2020
10:00 - 11:30    loeng
11:30 - 12:00    vaheaeg
12:00 - 13:30    loeng
13:30 - 13:45    vaheaeg
13:45 - 15:15    loeng


    

    
    
  
 
 

Laeb infot...