Tallinna Tehnikaülikool

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. NB! Stipendiumit saab kasutada ainult füüsiliste lähetuste jaoks, mitte virtuaalseteks konverentsideks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2021. 

Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2021 kuni 30. septembrini 2022.

Stipendiumi suurus arvutatakse päevaraha riikliku alammäära (32 eurot päev) ning sõidukulu ja majutuskulu ühikuhindade alusel. Üritusel osalemise tasu hüvitatakse kuni 400 euro ulatuses.

Palume enne taotluse esitamist tutvuda stipendiumi taotlemise tingimustega. Taotluse saab esitada läbi Haridus- ja Noorteameti taotlussüsteemi. Taotlemine avatakse 1 kuu enne taotlustähtaega.

Lisainfo välislähetuste stipendiumi kohta leiate Haridus- ja Noorteamet kodulehelt.

Kontaktisik: Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397)

Laeb infot...