Tallinna Tehnikaülikool

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetab Harno lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist. Avaldusi saab esitada kuni 1. juuni 2022.

Stipendiumi saavad taotleda:

  • Magistrandid ja doktorandid,
  • Integreeritud õppekava üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 180 ainepunkti mahus,
  • Arst-residendid,
  • Noored teadlased ja õppejõud,
  • Sellest aastast ka bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.

Stipendiumit saab kasutada füüsiliste lähetuste jaoks, mitte virtuaalseteks konverentsideks. Taotleja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel.

Lähetused võivad jääda vahemikku 1. juulist 2022 kuni 30. septembrini 2023. Stipendium koosneb päevarahast ning ühikuhindade järgi arvutatud majutus- ja sõidukulu osast. Lisaks hüvitatakse üritusel osalemise tasu kuni 400 euro ulatuses.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada 1. juunini elektroonilise taotlussüsteemi kaudu aadressil taotlused.edu.ee. Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi taotlemise kohta leiab Harno kodulehelt.

Kontaktisik: Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

Laeb infot...