Tallinna Tehnikaülikool

LibOCSi projektimeeskond kutsub veebinarile, mille eesmärk on tugevdada koostööd kodanike ja uurijate vahel avatud teaduse projektides.

LibOCS webinari plakat


Registreeru siin
 

Veebinaril tutvustavad partnerid LibOCSi projekti ning selle esimese ja teise tööperioodi tulemusi. Esitlused annavad ülevaate, milliseid teenuseid, tuge ja kompetentse saavad raamatukogud (jt mäluasutused) pakkuda, et tõsta teadlikkust ja huvi kodanikuteadusest ning koos uurimise praktikatest.

Kellele: teadlased ja uurijad Balti riikide ülikoolidest, teadusasutustest, instituutidest, doktorandid, hobiuurijad, vabatahtlikud, kodanikuteaduse projektide algatajad, raamatukogude jt mäluasutuste töötajad ja kõik teised teemast huvitatud.

Millal: 25. oktoobril kell 15.00-16.30

Kus: Zoom (lingi saab registreeritud osaleja)

Veebinari töökeel: inglise keel


Veebinar toimub rahvusvahelise Avatud Juurdepääsu Nädala (International Open Access Week) ajal.

Rohkem infot projekti kohta leiab projekti veebilehelt: https://www.libocs.ut.ee/

Projekt viiakse ellu programmi Erasmus+ Strategic Partnership program toel. Projekti number: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125


Kontakt:
Gita Rozenberga
The Library of the University of Latvia
LibOCS project (Latvia)
E-mail: gita.rozenberga[@]lu.lv

Laeb infot...