Tallinna Tehnikaülikool
Mäendus ja geoloogia 85

Maapõue teadmistega tänast ja homset loomas

1938. aasta sügisel algas Tallinna Tehnikaülikoolis mäeinseneride koolitamine ning maapõue-alane uurimistöö. 85 aasta jooksul on mäenduse, geotehnoloogia või geoloogia eriala lõpetanud üle tuhande spetsialisti, kes on andnud olulise panuse Eesti majandusse ning mäe- ja maateadusesse. Vajadus maavarade järele on aastatega muutunud, kuid teadmised maapõuest ja oskused seda jätkusuutlikult kasutada on täna ja homme sama aktuaalsed nagu 85 aasta eest.

Kutsume kõiki huvilisi osalema aastapäevakonverentsil ja arutelus mäenduse, geoloogia, jätkusuutliku maapõuekasutuse ning kliimaneutraalse tuleviku teemadel. 

Konverentsi kava

 • 13.30 - Tervituskohv
 • 14.00 - 14.20 Avasõnad ja sissejuhatus: ettevõtlusprorektor Erik Puura, instituudi direktor Olle Hints
 • 14.20 - Mäenduse ajaloost, õppetööst, jätkusuutlikust kaevandamisest, kliimast ja kasvuhoonegaasidest
  • Lühiettekanded:
   • Enno Reinsalu, emeriitprofessor: "60. aasta mäeinseneride 60 aastat"
   • Henri Suomalainen, üliõpilane: "Kuidas on aastal 2023 TalTechis maapõueinseneriks õppida?" 
   • Siim Veski, professor, kvaternaarigeoloogia osakonna juhataja: "Kasvuhoonegaasidest ja kliimamuutustest geoloogi pilgu läbi"
   • Rutt Hints, maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja: "Maapõueressursid ning ringsed toormed täna ja homme"
   • Tony Hand, jätkusuutliku kaevandamise projektijuht: "Is sustainable mining possible?" 
   • Veiko Karu, mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juhataja: "Globaalne maavaratööstus ja Eesti võimalused läbi ettevõtlikkuse"
 • 16.00 - Paus
 • 16.30 - Mäenduse ja mineraaltoormete perspektiivid Eestis, Euroopas ning maailmas
  • Lühiettekanded:
   • Helena Gailan, Kliimaministeerium: "Eesti maavarade perspektiivid – otsuste tegemine maavarade haldamisel"
   • Sirli Sipp Kulli, Eesti Geoloogiateenistus: "Eesti Geoloogiateenistus kriiside ja pöörete maailmas"
   • Vesta Kaljuste, doktorant, Energiasalv Pakri OÜ, Eesti Mäeselts: "Paldiski vesisalvesti ja mineraaltoormed - sajandi mäendusprojekt Eestis"
   • Tarmo All, Eesti Energia: "Mineraaltoormete perspektiiv Eesti Energia strateegia alusel"
   • Erki Niitlaan, Inseneribüroo STEIGER: "Kestva majanduskasvu võimalikkusest, heaolu laest, kliimaeesmärkidest, (mäe)insenerhariduse tähtsusest ja moraalsest vastutusest"
 • 18.00 - Konverentsi lõpp

Laeb infot...