Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži magistritööde kaitsmised õppekaval infosüsteemide analüüs ja kavandamine toimusid 1. juunil 2022 kell 10:00, ruumis ICO-316.

Komisjoni esimees: Andrus Tamm
Komisjoni koosseis: Guido Leibur, Margus Püüa, Priit Raspel

Magistritööde teemad ja autorid:

 • Metrosert AS-i mõõtevahendite kalibreerimise protsessi optimeerimine läbi klientide seadmete haldamise lahenduse
  Aleksandr Alba

 • Tooteinfo rikastamise ja haldamise lahendus Apollo Kaupluste omnikanalite näitel
  Andre Kaibald

 • Ohvriabi teenuste põhiprotsessi parendamine
  Liina Kirsipuu

 • Kinnipeetavatele digitaalset kohtumenetlust võimaldava rakenduse äri- ja süsteemianalüüs
  Tõnu Laas

 • Mitme-astmelise ajateenistusse määramise protsessi analüüs ja parendamine
  Liis Must

 • Ehitustöövõttude haldamise platvormi Briden eelanalüüs ja kavandamine
  Hendrik Park

 • Sisseostuprotsesside parandamine ühe tootmisettevõtte näitel
  Regina Poks

 • Välkmaksete arvelduse teenuse kasutusele võtmine pangas
  Jevgenia Reintam

 • Identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahenduse täiendamine Tietoevry jagatud pilveteenuse keskkonna näitel
  Margus Sumla

 • Arendusvajaduste prioriseerimise protsessi parandamine Eesti Töötukassa näitel
  Mari Väli

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 30. mai – 9. juuni 2022

Laeb infot...