Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži magistritööde kaitsmised õppekaval infosüsteemide analüüs ja kavandamine toimusid 3. juunil 2022 kell 10:00, ruumis ICO-316.

Komisjoni esimees: Agu Leinfeld
Komisjoni koosseis: Nadežda Furs, Paul Leis, Tiit Vapper

Magistritööde teemad ja autorid:

 • Karistusregistri päringuprotsesside parendamine ja tarkvara kavand
  Aleksander Eerma

 • Maksu- ja Tolliameti pääsuõiguste ja volituste halduse infosüsteemi äri- ja süsteemianalüüs eesmärke toetava teenuse kujundamiseks
  Britta Kase

 • Kohtuekspertiisi infosüsteemi tulemite koostamise mooduli loomine
  Kristo Kleemann

 • Tudengite teabesüsteemi analüüs ja kavandamine Tallinna Tehnikaülikooli näitel
  Laura Lõhmus

 • Mürgistusteabekeskuse uue infosüsteemi äri- ja süsteemianalüüs
  Piret Nooij

 • Järelevalveliste menetluste infosüsteemi analüüs ja kavandamine Eesti Maksu- ja Tolliameti näitel
  Steve Piiroja

 • Transiitveo lõpetamise ärianalüüs ja iseteenindussüsteemi kavandamine
  Külli Pällo-Ojala

 • Püsimaksetel põhineva maksemeetodi iseteenindusportaali äri- ja süsteemianalüüs
  Annelise Seil

 • Andmeanalüüsi võimekuse tõstmine Justiitsministeeriumi näitel
  Laura Torri

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 30. mai – 9. juuni 2022

Laeb infot...