Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskonna lõpuaktus talvistele lõpetajatele toimub 8. veebruaril kell 19:00 tervishoiukaalutlustel virtuaalselt.

Virtuaalaktuse kava on üles ehitatud just majandusteaduskonna talviste lõpetajate kontekstis. Aktusel esinevad oma pöördumisega nii ülikooli juhtkond, dekaan kui vilistlased ning samuti on oodata väga põnevaid üllatusesinemisi nii majandusüliõpilastelt kui teistest teaduskondadest.

Lõpudiplomid väljastatakse dokumendi alusel dekanaadist ja sellekohane täpne info on saadetud lõpetajatele e-maili teel.

Majandusmaja fuajees asub fotosein, mille ees on lõpetajatel võimalus endast lõpudiplomiga koos pilti teha.

Kiitusega lõpetajad on oodatud rektoraati auraamatusse allkirja andma.

Vaata otseülekannet

Liitu vilistlasportaaliga

Laeb infot...