Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa Komisjon kuulutas välja uued konkursikutsed teadlaste koolitamise, oskuste ja karjääriarengu toetamiseks Marie Skłodowska-Curie meetmete raames, mis on programmi „Euroopa horisont“ raames ELi peamine doktoriõppe ja järeldoktoriõppe rahastamise programm. 

Konkursikutsed kuulutati välja pärast programmi „Euroopa horisont“ 2021.–2022. aasta tööprogrammi vastuvõtmist. Marie Skłodowska-Curie meetmetega, mille kogueelarve on ajavahemikus 2021–2027 6,6 miljardit eurot, toetatakse teadlasi kogu maailmast nende karjääri kõigis etappides ja mis tahes valdkondades. Samuti saavad meetmetest kasu asutused, kuna toetatakse tipptasemel doktori- ja järeldoktoriprogramme ning teadus- ja innovatsioonialaseid koostööprojekte, suurendades nende üleilmset atraktiivsust ja nähtavust ning edendades akadeemilistest ringkondadest väljapoole ulatuvat koostööd, sealhulgas suurte ettevõtete ja VKEdega.

Lisainfo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_3057

Laeb infot...