Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "R&D Varying CO2 Emissions Regime Shift: A Panel Smooth Transition Regression Analysis". Seminar toimub kolmapäeval, 9. märtsil kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi  doktorant-nooremteadur Artjom Saia.

Lühikokkuvõte inglise keeles: This research explores the relationship between digitalization, human capital, economic growth and CO2 emissions to find evidence of the inverted U-shaped environmental Kuznets curve hypothesis. The paper tests the environmental Kuznets curve hypothesis with a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) that allows for time and unit varying coefficient estimates within two regimes in the extended framework that includes human capital and digitalization variables beyond the country’s income level measured in GDP per capita. The study covers 55, primarily developed and developing economies for the period 1996-2019. The analysis finds support for the environmental Kuznets curve hypothesis and detects that CO2 emissions have an inverted U-shaped relationship with income level and digitalization, and that this nonlinear relationship transitions smoothly in the exogenous R&D output level. The threshold at which the transition function makes a shift between the two regimes is 41.2, which is the R&D metric representing the number of total patents for all technological inventions per million inhabitants.

Võtmesõnad: Panel Smooth Transition Regression (PSTR), CO2 emissioon, digitaliseerumine, inimkapital, Kuznetsi keskkonnakõver, paneelandmed

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...