Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Personal Inflation Experience and Households’ Choices". Seminar toimub kolmapäeval, 4. mail kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link).

Ettekande teeb: Merike Kukk (Department of Economics and Finance, Taltech; Bank of Estonia)

Lühikokkuvõte inglise keeles: We use an account-level dataset from Estonia to study the effects of personally experienced inflation on households’ financial decisions. By exploiting households’ differential exposure to inflation over time we find that personally experienced price growth affects consumption beyond the impact of headline inflation. We estimate that a 1 p.p. increase in quarterly experienced inflation leads to a sizeable 6 percent increase in real spending. We explain the results by different mechanisms at work such as intertemporal consumption allocation and money illusion. Additionally, we find that households react to higher experienced inflation with increasing large purchases while they use savings and consumer loans to finance increased spending. Our findings are important for policy-makers by showing that aggregate effects of inflation on spending are heterogeneous across population subgroups. Hence, real effects of monetary policy depend on the composition of headline inflation and distributional characteristics of the population.

Keywords: Experienced inflation, consumption, saving, money illusion, intertemporal choices

JEL-codes: D14, D15, E21, E3

Autorid:  

Christoph Basten - University of Zurich, Swiss Finance Institute ja CESifo 
Merike Kukk - Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Pank 
Jan Toczynski - University of Zurich ja Swiss Finance Institute 

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...