Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Herding Behavior in Integrated Financial Markets: The Case of MILA". Seminar toimub kolmapäeval, 6. aprillil kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb João Paulo Vieito (Polytechnic Institute of Viana do Castelo).

Lühikokkuvõte inglise keeles: The purpose of this study is to investigate whether there is any financial herding behavior in the Latin American Integrated Market (MILA), a transnational stock market composed of Chile, Peru, Colombia, and Mexico stock exchanges, and whether there is any ARCH or GARCH effect in the herding behavioral models. The study found strong herding behavior under the general market conditions, and moderate and partial herding behavior under some specified markets circumstances, such as bull and bear markets, and high-low volatility states. Moreover, the pre-MILA period exhibits more herding behavior than the post-MILA period. Our empirical results show that the past information of stock returns and market volatility significantly affect the volatility of following periods, which can also explain the formation of herding tendency among investors.

Keywords: Herding behavior; Emerging markets; MILA, Integrated market, Transnational stock market, ARCH and GARCH effectss

JEL classification: G40, G00, F14, F15, F30, F36

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...