Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "The US-China Phase One Trade Deal: An Economic Analysis of the Managed Trade Agreement". Seminar toimub kolmapäeval, 9. veebruaril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb professor Michael Funke (Hamburgi Ülikool / Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: In light of the recent tit-for-tat trade dispute between China and the US, interest in quantifying the effects of the so-called phase one agreement has risen. To this end, the paper quantifies the impact of the asymmetric managed trade agreement using such a multi-country open-economy dynamic general equilibrium model. Besides assessing the direct implications for China and the US, trade diversion effects are also analyzed. The model-based analysis finds noticeable positive (negative) impacts of the agreement for the US (China) as well as negative spillover effects for countries not directly affected by the managed trade deal due to trade diversion. The impact of possible future trade agreements is also examined.

Võtmesõnad: USA-Hiina esimese faasi kaubanduslepe, kaubanduse reguleerimine, avatud majandusega dünaamiline üldise tasakaalu mudel, USA, Hiina

JEL koodid: F130, F410, F420.

Autorid:

Michael Funke (Hamburgi Ülikool /  TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituut)
Adrian Wende (Hamburgi Ülikool)

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...