Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Economic models, realism and similarity". Seminar toimub kolmapäeval, 9. juunil kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Leonardo Ivarola (Buenos Airese Ülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: In the present paper it is argued that differences among economic models are basically differences in their selected part of the real world these models try to account for. Therefore, their range of applicability to a target system turns out to be important for their selection to particular purposes. In this respect, an approach based on the similarity of models to a target system and to the modelers’ purposes is provided. It is also argued that models vary in values of similarity. These values will help agents to select the model that best meets the role of examining some phenomenon of interest.

Võtmesõnad: sarnasus, majandusmudelid, mehhanismid, tõenäosuspuu, olulised eeldused, mudeli rakendatavuse ulatus

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...