Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "The Political Globalisation Trilemma Revisited: An Empirical Assessment Across Countries and Over Time". Seminar toimub kolmapäeval, 8. septembril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-414 ning seda saab jälgida ka MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb professor Michael Funke (University of Hamburg / Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: The political hyperglobalisation trilemma asserts that a government cannot simultaneously opt for deep international integration, national sovereignty and democratic politics, but rather is constrained to choosing two of the three at most. This paper presents a new and comprehensive cross-country panel dataset operationalising the multifaceted three vertices of the trilemma. After an explorative data analysis, we employ panel error-correction techniques to uncover the mutual interdependencies among the variables in the system. The econometric evidence supports the existence of a long run relationship between economic integration, national sovereignty and democratic politics as postulated in the political globalisation trilemma.

JEL koodid: F60; F62; F15; F68

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.männasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...