Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "'Information, Trade, and Salient Returns". Seminar toimub kolmapäeval, 9. detsembril kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Michael Ungeheuer (Aalto Ülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: We show that a substantial part of information acquisition and trading in stock markets is driven directly by salient returns, above and beyond the effects of underlying causes of returns. To establish causality, we first analyze overnight earnings announcements. Larger surprises lead to more information acquisition only after the market opens, consistent with salient returns as a cause. Second, we exploit Wall Street Journal rankings to show that prominently placed salient returns drive information acquisition and trading. Finally, we document that stocks experiencing salient returns are particularly mispriced, in line with return-induced uninformed trading as a major moderator of anomalies.

JEL koodid: G12, G14.

Märksõnad: tootluste väljapaistvus, informatsiooni hankimine, kauplemisaktiivsus, aktsia väärtuse valesti hindamine

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...