Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "The gender wealth gap in Europe: A comparative study using a model averaging methodology". Seminar toimub kolmapäeval, 10. veebruaril kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Merike Kukk (Tallinna Tehnikaülikool/Eesti Pank).

Lühikokkuvõte inglise keeles: There is abundant evidence on the gender wage gaps across countries, but much less is known about the gender differences in personal wealth. This paper provides comparative estimates of the gender wealth gaps for 21 European countries, employing data from the Household Finance and Consumption Survey. A common problem for studies focusing on this topic is that the data on wealth are usually provided at the household level and not at the individual level. This means it is only possible to estimate gender wealth gaps for single-person households. To overcome this constraint, we propose a novel approach using a model averaging methodology to predict individualised wealth data for multi-person households. We find that the gender wealth gaps tend to be in favour of men in the whole population, especially when estimated at the top of the wealth distribution. In contrast, the estimated gaps in the subset of single-person households tend to be statistically insignificant. The country-level gender wealth gaps are correlated with overall wealth inequality but not with gender gaps in pay and employment

JEL koodid: D31, G51, J16, J71

Võtmesõnad: sooline lõhe, imputeerimine, mudelite keskmistamine, varade jaotus, ebavõrdsus, leibkonnasisene varade jaotumine, leibkondade rahanduskäitumine, Euroopa

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...