Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Investment Irreversibility and Cyclical Adversity: Implications for the Financial Performance of European Manufacturing Companies". Seminar toimub kolmapäeval, 10. märtsil kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Kadri Männasoo (Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: This investigation shows how the irreversibility constraints of fixed tangible investments conditioned on the debt flows and financial standing of a company affect its financial performance in cyclical adversity. The Dynamic General Method of Moments (GMM) estimator evaluates the endogenous link between the investment-financing flows of companies and the risk-adjusted returns on assets and invested capital. The detrimental effects on financial returns stem from the ill-fated timing of irreversible or partially irreversible fixed tangible investment and arise for companies when there is a deep cyclical gap in real value added, where this adverse effect is particularly strong under concomitant high uncertainty in producer prices.

JEL koodid: JEL: D81; G01; G31; G32; E22; E32.

Võtmesõnad: investeeringute pöördumatus, finantstulemused, varade ja kapitali tootluse tsüklilisus, value added gap, tootjahindade ebamäärasus.

Autorid: Kaido Kepp ja Kadri Männasoo.

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...