Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile “Modeling Semiconductor Export Restrictions and the US-China Trade Conflict”. Seminar toimub kolmapäeval 10. mail kell 16:00 - 17:00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas  (link).

Ettekande teeb: Michael Funke (Hamburg University; Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, TalTech)

Artikli pealkiri: Modeling Semiconductor Export Restrictions and the US-China Trade Conflict
Michael Funke koostöös Adrian Wende (Institute for Advanced Studies, Vienna; Hamburg University)

Lühikokkuvõte:

The semiconductor industry stands at the center of the intensifying Sino-American trade conflict. Employing a multi-country, multi-sector general equilibrium modeling framework with imperfect competition and heterogeneous firms, we perform qualitative and quantitative analyses of protec-tionist semiconductor measures. The paper offers two innovations in assessing the macroeconomic impact of current trade restrictions in the semiconductor industry model. First, our model of the semiconductor industry takes into account semiconductor varieties at different technological levels with different substitutability. Second, we model trade restrictions using a novel approach to export bans on semiconductor varieties that is consistent with US policy. Our simulation results suggest that the trade restrictions imposed by the US and its allies consistently lead to a decline in Chinese GDP and welfare. The US also loses, but to a lesser extent. The effect of trade diversion favors the rest of the world. Our simulations further confirm that the US semiconductor industry is likely to be harmed by the restrictions, while China’s could be strengthened.

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

image

Laeb infot...