Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile "COVID-19 and Self-Reported Health Indicators among the Estonian Labour Market Segments". Seminar toimub kolmapäeval, 10. novembril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teevad vanemlektor Marit Rebane (TalTech, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut) ja professor Aaro Hazak (TalTech, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut).

Lühikokkuvõte inglise keeles: The first wave of COVID-19 pandemic brought along not only a new disease but assumedly taxed other health indicators in wider population worldwide. The paper addresses the nexus between COVID-19 and various health indicators among people with different income levels coming from different labour market segments, offering a novel angle for productivity and welfare enhancement. According to the hypotheses some income groups and labour market segments put individuals at a higher risk of health issues, which in turn mediates how certain health conditions are linked to their labour supply. The focus is on mapping the early warning health indicators that often remain uncared-for but may lead to severe health conditions over time. This theoretically grounded explorative empirical research is founded on the biennial Health Behaviour among Estonian Adult Population surveys from 2008 to 2020.

Võtmesõnad: COVID-19, tööturu segmendid, vaimne tervis, töö, stress, Eesti

JEL koodid: I140, J10

Autorid:
Marit Rebane, Taltech, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Aaro Hazak, Taltech, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Kadri Männasoo, Taltech, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...