Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Techno-economic assessment of CO2 capture possibilities in shale oil production". Seminar toimub kolmapäeval, 12. mail kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Aaro Hazak (Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: CO2 capture possibilities in the carbon intensive shale oil production have received limited attention in literature. We present techno-economic assessment of potential CO2 capture with post-combustion technology, and where relevant with oxy-fuel combustion technology, for existing key shale oil production facilities in Estonia – one of the largest shale oil producers globally, and a unique country for its large industrial use of oil shale as a fossil resource. Our results show that oxy-fuel combustion would slightly outperform post-combustion capture in shale oil production with the Enefit-280 technology. Post-combustion capture would be the primary solution for the Petroter shale oil production technology. Our economic analysis based on futures prices of low sulfur fuel oil, as a traded commodity comparable to shale oil, and CO2 European Emission Allowances prices in the EU Emissions Trading System reveals that without CO2 capture shale oil is envisaged to remain competitive on the export market in some sub-periods, but several uncertainties may undermine the outlook. CO2 capture and storage, adding costs of at least 135 euros per tonne of shale oil, would however not be currently feasible, remaining inferior to incurring the CO2 emission allowance fees and environmental charges.

Autorid: Artjom Saia1, Dmitri Neshumayev1, Aaro Hazak1, Priit Sander2, Markus Somp1, Oliver Järvik1, Alar Konist1

1 Tallinna Tehnikaülikool
2 Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...