Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile "Measuring Mismatch in the Estonian Labour Market". Seminar toimub kolmapäeval, 13. oktoobril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-415 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Simona Ferraro (Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: This article analyses and quantifies the mismatch in the Estonian labour market at the county (regional), occupational and industrial levels, for the time span 2011-2021. Applying the search and matching theory and the mismatch index framework, findings show that around 4-5 percent of hirings have been lost due to mismatch. Moreover, the matching efficiencies shows that certain disaggregated labour markets are subject to frictions resulting from possible mismatch.

Võtmesõnad: otsingu ja sobitumise teooria, mittevastavuse indeks, regionaalne oskuste nõudlusele mittevastavus, oskuste nõudlusele mittevastavus tööturul, töötus, vabad töökohad

Autorid:
Simona Ferraro (Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut) ja Pauline Kommer (Tallinna Ülikool).

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...