Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Discounting Market Timing Strategies". Seminar toimub kolmapäeval, 14. aprillil kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Toomas Laarits (NYU Stern School of Business).

Lühikokkuvõte inglise keeles: The finance literature has documented numerous market timing strategies that allow investors to obtain seemingly superior Sharpe ratios and alphas relative to underlying buy-and-hold strategies. I document a novel fact regarding such strategies: practically every timing strategy documented in the literature exhibits a risk-return tradeoff that deteriorates as the holding period increases. While the aggregate market shows mean reversion over holding periods longer than five years, such timing strategies exhibit variance ratios that keep increasing as the holding period lengthens, rendering them less appealing to long horizon investors. I show that such seasonalities obtain in a model with predictable time-varying conditional volatility of underlying state variables. Overall, the results illustrate how such timing strategies can persist in equilibrium and underline the importance of capturing long-horizon risk exposures.

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...