Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile Fostering Soft Skills in Active Labor Market Programs: Evidence from a large-scale RCT. Seminar toimub kolmapäeval 19. aprillil kell 16:00 - 17:00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas  (link). 

Ettekande teeb (veebis MS Teams vahendusel): Analia Schlosser (Tel Aviv University, IZA, ja CEPR) 

Artikli pealkiri: Fostering Soft Skills in Active Labor Market Programs: Evidence from a large-scale RCT 
Analia Schlosser koostöös Yannay Shanan (Bar Ilan University) 

Lühikokkuvõte:

We evaluate the effectiveness of an Active Labor Market Program that focuses on enhancing soft skills of welfare recipients using a large-scale RCT. The program increased participants’ employment rates and decreased income support recipiency. The effects persist five to six years after its implementation, even during the Covid-19 crisis. The analysis of the mechanisms shows positive effects on participants’ soft skills, mainly among those with no recent employment spell, who gradually joined the labor market after participation in the program. In contrast, individuals with a recent employment spell went back to employment soon after their allocation to the program.  

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP).

Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee. 

Laeb infot...