Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "What matters to individual investors in a welfare state?". Seminar toimub kolmapäeval, 20. aprillil kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Matthijs Lof (Aalto University).

Lühikokkuvõte inglise keeles: We survey a representative sample of Finnish individual investors to rank the importance of 37 factors in equity allocation and compare the results to a recent US study (Choi and Robertson, Journal of Finance, 2020). US investors cite saving for retirement and hedging labour income, home value, health, and rare disaster risks as most important equity allocation factors. In contrast, Finnish investors put more emphasis on the media, the belief that stock markets mean-revert, their personal experiences, and short-term return expectations and consumption needs. Compared to their US peers, Finnish individual investors thus perceive the stock market more as a game in which one can either win or lose, and less as an instrument for retirement saving and insuring against lifetime shocks. These different attitudes are likely to reflect the differences in social welfare policies between these two countries.

Autorid: 

Matthijs Lof (Aalto University)
Elias Rantapuska (Aalto University)
Alexander Wirtz (Ernst and Young)

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...