Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "What Drives Drivers? Switching, Learning and the Impact of Claims in Car Insurance". Seminar toimub kolmapäeval, 23. märtsil kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teevad Karin Jõeveer ja Kaido Kepp (Tallinna Tehnikaülikool, majandusanalüüsi ja rahanduse instituut).

Lühikokkuvõte inglise keeles: People rarely change their incumbent service provider. This inertia is usually interpreted as market friction, mainly due to search or switching cost, or explained with learning about an intangible good. Less studied are the actual triggers for learning, especially whether the learners’ own behavior triggers the learning. We analyze field data on car insurance renewal choices, in which all offered and chosen features, including claims details, are known. We follow a random utility approach and find that switching insurers is mainly driven by direct monetary gains resulting from changes within consideration sets rather than changes in default good. The learning effects are present, and surprisingly, there is a difference in consumer behavior. The ones at the fault of a claim tend to switch significantly less than those who suffered a third-party induced claim compared to other causes. 

JEL: D12, D83, G4, G52

Võtmesõnad: tarbijakäitumine, õppimine, kindlustuspakkuja vahetamine, kindlustusnõuded

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...