Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "How the EU Cohesion Policy Targeted at R&D and Innovation Impacts the Productivity, Employment and Exports of SMEs in Estonia". Seminar toimub kolmapäeval, 24. novembril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant-nooremteadur Helery Tasane.

Lühikokkuvõte inglise keeles: The aim of this empirical investigation is to assess how the support targeted at R&D and innovation in the European Union Cohesion Policy Programme 2014-2020 affects the labour productivity, employment and exports of small and medium-sized companies. We estimate the treatment effects of two R&D financial support activities using a semiparametric efficient estimator with over-identified moment conditions and inverse probability weighting. The impact assessment uses population data on small and medium-sized enterprises in Estonia, the European Union member state that benefits most per capita from Cohesion Fund allocations. We found that support for R&D and innovation from the Cohesion Policy had a positive short-term effect on labour productivity and employment over the estimation period 2014-2018, and that the size and robustness of the effect were strongest for labour productivity. The short-term effect on exporting was ambiguous.

Võtmesõnad: EL ühtekuuluvuspoliitika hindamine, T&A, innovatsioon, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, tootlikkus, tööhõive ja töökohtade loomina, eksport, Eesti

JEL koodid: C54, J21, J24, L26, O38, R11, R58

Autorid:
Simona Ferraro Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, TalTech
Kadri Männasoo Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, TalTech
Helery Tasane Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...