Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Working Hours and Gender Wage Differentials: Evidence from American Working Conditions Survey". Seminar toimub kolmapäeval, 25. novembril kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor Kadri Männasoo.

Lühikokkuvõte inglise keeles: Using the 2015 American Working Conditions Survey (AWCS), the author studies gender wage differentials conditional on weekly working hours. The labor supply selection corrected mean difference and quantile estimates show that the female wage gap is significant and it is the largest in the upper middle of the wage distribution. For the identification of wage determinants, the study proposes a triangular estimation framework that controls for labor supply both in reservation hours and in actual working hours. The findings show that simultaneous estimation of wage, desired and actual working hours and letting working hours take nonlinear quadratic and linear spline forms in the wage equation renders gender wage differentials insignificant.

JEL koodid: J22, J7, J31, J81

Märksõnad: soolised palgaerinevused, töötunnid, reservatsioonitunnid, tööaja piirangud, mittelineaarne eelarvepiirang, töötundide ja palkade üheaegne hindamine, The American Working Conditions Survey

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...