Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Non-Profit Youth Work Organizations in Estonia: an Analysis of Efficiency". Seminar toimub kolmapäeval, 27. oktoobril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-413 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Simona Ferraro (Tallinna Tehnikaülikool).

Lühikokkuvõte inglise keeles: This study aims to assess the efficiency of youth non-profit organizations in Estonia by adopting non-parametric efficiency analysis. A quantitative approach with the Data Envelopment Analysis method is applied focusing on 16 nationwide youth work organisations that are strategic partners of the Estonian Ministry of Education and Research and, which receive an annual grant from this institution. Findings show that 8 out of 16 organisations are inefficiently using their resources.

Võtmesõnad: mittetulundusühingud, tõhususanalüüs, mitteparameetriline analüüs, andmerea analüüs

Autorid:
Simona Ferraro, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, TalTech
Aivar Kamal, TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...