Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "The Rise of For-Profit Higher Education: A General Equilibrium Analysis". Seminar toimub kolmapäeval, 28. aprillil kell 16.00 - 17.00 MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb Ciprian Domnisoru (Aalto University).

Lühikokkuvõte inglise keeles: We develop a quantitative framework of competition between public and for-profit institutions in the U.S. four-year college market. The model matches tuition and instructional spending levels at for-profit colleges, and the sorting of traditional and nontraditional students across universities.  In counterfactual policy experiments, we find that raising the Pell Grant cap leads to a drop in tuition and instructional spending in the for-profit sector, which attracts relatively more low-income students. For-profit colleges prefer to comply with “gainful employment” legislation that links access to federal funding for universities to their graduates’ debt-to-earnings ratios. However, in doing so, they lower instructional quality.

Autorid: Ciprian Domnisoru, Ioana Schiopu

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...