Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "Do Property Rights Solve the Tragedy of Commons under Free Trade? Evidence from Brazil". Seminar toimub kolmapäeval, 28. oktoobril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-311 ning seda saab jälgida ka MS Teamsi kaudu (link). Ettekande teeb Niveditha Prabakaran (Estonian Business School).

Lühikokkuvõte inglise keeles: This paper is one of the first to theoretically and empirically analyze the effect of property rights establishment on exports. Using a dynamic model of land allocation, I show that property rights unambiguously leads to more forest land and fewer wood exports in the long run, though deforestation can increase during the transition. Indeed, I find empirically that wood exporting from the Amazon intensifies for two years following registrations through the Brazilian government’s Amazon region land-titling program Terra Legal, peaking in the third quarter post-rollout, before declining. Evidence further suggests that medium-sized farms, which obtain the rights cheaply, clear forest land for livestock production. To estimate the effect precisely, I use confidential, municipal-level export data, which captures the extent of deforestation, and control for municipal-product and quarter-year trends, relying on the scheme’s phased rollout for identification.

JEL koodid: R11, F18, O13.

Märksõnad: omandiõigused, kaubandus, metsade raie, maakasutuse muutmine

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Rachatar Nilavongse poole: rachatar.nilavongse@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...