Tallinna Tehnikaülikool

Olete oodatud majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarile  "The Paradox of State-Funded Higher Education: Winner Still Takes It All?". Seminar toimub kolmapäeval, 29. septembril kell 16.00 - 17.00 ruumis SOC-415 ja MS Teamsi veebikeskkonnas (link). Ettekande teeb professor Kaire Põder (Estonian Business School).

Lühikokkuvõte inglise keeles: Contrary to tendencies to increase student participation in the financing of higher education, Estonia abolished student tuition fees in 2013. We study the effects of this reform on the extensive and intensive margin of student participation in higher education, concentrating mostly on increased access, admission, and graduation of rural and remote students. Extensive margin is operationalized by three metrics – probability of university admission, probability of admission to applied curricula, and probability of admission to prestigious curricula. Intensive margin is measured by the probability of graduation with nominal time. We confirm the tendency that high socioeconomic status increases the probability of being admitted to high-rank curricula and reduces the probability of choosing an applied curriculum. While the reform weakly improved rural student's tendency to graduate on time it diminished the probability that they get admitted to the high-rank curriculum. So contrary to reform intention and intuition – state-financing is not improving the equity in university admission.

Keywords: Piirkondlikud erinevused, kõrghariduse rahastamine, regressioonikatkestus

Autorid:  Kaire Põder (kaire.poder@ebs.ee) ja Triin Lauri (triin.lauri@tlu.ee)

Tallinna Tehnikaülikooli Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminarid toimuvad tavaliselt kuu teisel ja neljandal kolmapäeval nii kohapealse kui online osalemisvõimalusega, kui ei ole teatatud teisiti. Ettekanne kestab u 45 minutit, millele järgneb veerand tundi arutelu. Seminar toimub inglise keeles. Ettekande aluseks olev artikkel on üldjuhul kättesaadav seminaril kohapeal. Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadusseminarid toimuvad koostöös Euroopa Liidu rahastatava Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiprojektiga nr 952574 „Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst“ (IBEP). Küsimuste korral vőib pöörduda IBEP-i seminaride koordinaatori Kadri Männasoo poole: kadri.mannasoo@taltech.ee.

Horizon 2020 logo small

Laeb infot...