Tallinna Tehnikaülikool

Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused (mereRITA) 2. etapi seminar toimub 25. mail 2021 Tallinna Ülikoolis Maximum saalis (Narva mnt 29, auditoorium A002), kell 13.00-17.00.

Registreerimise lõpptähtaeg:
Kohapeal osalejatele: 21.05.2021 kell 13.00
Veebi kaudu osalejatele: 24.05.2021 kell 13.00

Seminar toimub hübriidüritusena - võimalik on osaleda nii kohapeal kui ka läbi veebi (otseülekanne). Veebis osalejatele saadame täpsema info nende e-postile päev enne seminari. Kogu seminaripäev koos ettekannetega on hiljem kuu aja jooksul järelvaadatav. Seminar on osalejatele tasuta.

Palume kohale tulla tervena. Üritusel järgime hajutatuse nõuet, seega on kohalolijate arv piiratud vastavalt kehtivatele ruumi täituvuse nõuetele. Kohaletulijatel palume kanda maski, selle puudumisel saad selle korraldajalt. Desinfitseerimisvahendite olemasolu on tagatud korraldaja poolt.

Registreerimine: http://www.tlu.ee/mererita

Lisainfo: Kristina Tiivel,Kristina.tiivel@gmail.com, +372 5088517

NB! Juhul, kui Te pärast registreerumist ei saa seminaril siiski osaleda, palume loobumisest teavitada aadressil konverents@tlu.ee

------------------------------------------------------------------------

PÄEVAKAVA:

12.30-13.00     Tervituskohvi kerge suupistega registreerimislaua juurde

13.00-13.10     Avasõnad, Georg Martin, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

13.10-14.00     Keynote presentation: Fish habitats - why are they important and how do we map and monitor them?”, Ulf Bergström, Swedish University of Agricultural Science (SLU)

14.00-14.20     Otoliidi mikrokeemia meetodite kasutamine kalade täiendi tekke uurimisel, Roland Svirgsden, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

14.20-14.40     Kohvipaus kerge suupistega

14.40-15.00     Läänemere biogeokeemiliste omaduste seire kaugseire meetoditega, Tiit Kutser, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

15.00-15.20     Mere elupaikade kirjeldamise parandamise võimalused kasutades autonoomseid mõõtmisi ja andmeprodukte, Taavi Liblik, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

15.20-15.40     Anorgaanilise süsinikuringe seiramissoovitused. Hapestumise indikaator, Silvie Lainela, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

15.40-16.00     Teaduslike otsustustugede roll meremajandamisel, Jonne Kotta, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut

16.00-              Arutelu ja seminari lõpetamine

Laeb infot...