Tallinna Tehnikaülikool

Mobilitas Pluss programmi järeldoktori ja tagasipöörduva teadlase toetuse taotlusvoor avaneb 2020. aasta 1. jaanuaril ja sulgub 31. jaanuaril kell 17.00 (Eesti aja järgi).

Taotlus on  lõplikult esitatud alles siis, kui ülikooli esindaja on selle kinnitanud. Palun jälgige taotluse esitamise asutusesiseseid tähtaegu (meie ülikooli sisene tähtaeg taotluste esitamiseks ETIS-s on 29.01.2020).
Kõik projektid peavad lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2022. Kahe-aastased projektid peavad algama hiljemalt 1. jaanuaril 2021.

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetust annab Eesti Teadusagentuur välja vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale nr 1.1-2/15/481, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused.

Lähem info jaanuaris 2020. Kontakt tehnikaülikoolis Marika Lunden, 620 3526, Marika.Lunden@taltech.ee

Laeb infot...