Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi professorid Maarja Grossberg ja Jüri Krustok pälvisid tänavu veebruaris EV teaduse aastapreemia tehnikateadustes aastail 2017–2020 ilmunud teadusartiklite tsükli eest „Uute 2D ja 3D mitmik- pooljuhtide optiline spektroskoopia“. Artiklites selgitatakse, kuidas mõjutavad mikrolisandid erinevate päikeseelemendi absorbermaterjalide võimekust muundada valgust elektriks. Teadlased on loonud ainete ühendustest monokristalseid ja -teralisi materjale, nende kasvatatud grafeenilaadsed üliõhukesed pooljuhid võivad edaspidi saada optoelektroonsete lahenduste keskpunktiks.

Illustreeritud väljapanek postritel annab populaarteadusliku ülevaate maailma energiaressurssidest, päikeseenergeetika aktuaalsusest, päikesepatareide kujunemisloost, päikesepaneelide tehnoloogiatest, pooljuhtide struktuurist ja kasutusvõimalustest. Fotodel on eksponeeritud uurimisseadmed, mida teadlased oma igapäevatöös kasutavad. Populaarses vormis tutvustatakse teadustöö temaatikat.

Vitriinides on laureaatide teadustegevust tutvustavad lühiintervjuud, fotogalerii näitab meeskondi, kellega toimub igapäevane koostöö ja kellel on olnud oma panus teaduspreemiani jõudmisel. Vitriinides saab tutvuda ka päikesepaneelide valmistamiseks vajalike ainete, -ühendite, katsematerjalide ja –seadmetega. Samuti tutvustatakse taastuvenergia tehnoloogiaid ning selgitatakse päikeseenergeetika olulisust seoses aktuaalse rohepöördega.

Loodame lähiajal väljapaneku juures näidata teadlaste tööd tutvustavaid videomaterjale ja filme.

Näitus on koostatud prof Maarja Grossbergi ja prof Jüri Krustoki teadus- ja õppematerjalide põhjal.

Näituse koostajad: Signe Jantson, Marita Paas; kujundaja Tiia Eikholm.

Näitus on avatud 17. maist kuni 30. septembrini 2021.

Lisainfo: Signe Jantson, Marita Paas, tel 620 5551.

illustreeritud väljapanek postritel
näitus vitriinides

Laeb infot...