Tallinna Tehnikaülikool

Ootame vabatahtlikke osalema Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) ning Tallinna Tehnikaülikooli ühise teadusprojekti “Vokalistide võimalused teksti arusaadavuse parandamisel – probleemid ja teaduslik baas” uuringus 13. veebruaril kell 16.30–18.00 EMTA suures saalis (Tatari 13). 

Uuringu eesmärgiks on testida konsonantide tuvastamist lauldud tekstis reaalses akustilises keskkonnas. Osalejad istuvad saalis, kuulavad salvestatud helistiimuleid ja märgivad üles kuuldud häälikud. Taustainfona küsime inimese vanust, sugu ja emakeelt. Praktilistel eesmärkidel kogume ka osalejate kontaktandmeid. Analüüsi käigus kõik andmed anonümiseeritakse. Osalema on oodatud inimesed vanuses 16–70. Pärast uuringu lõppu ootab osalejaid kohvilaud.

Eelregistreeri osalemine siin!

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur ja sellele on väljastatud eetikakomitee luba.

Lisainfo: vanemteadur Einar Meister einar.meister@taltech.ee, prof. Allan Vurma, allan.vurma@eamt.ee

Laeb infot...