Tallinna Tehnikaülikool

16. juunil 2022 toimub Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis NRG-226 avalik minikonverents „Usk ja teadus“. Konverentsi raames avatakse 9. juunil kell 13.00 raamatukogu ja energeetikamaja vahelises klaasgaleriis piibliteemaline näitus „Pühakiri. Käsikirjast emakeelse Piiblini“.

Piiblil on tööstusrevolutsiooni ajaloos olnud väga oluline roll. Piibli tõlkimine rahvuskeeltesse algas Euroopas juba 13.–15. sajandil. Johannes Gutenbergi trükipress andis Piibli levikule enneolematud võimalused. Esimene terviklik eestikeelne Piibel ilmus 1739. aastal põhjaeesti keeles. 1400-leheküljelise kahevärvilise suurteose 6015-s eksemplaris trükkimine oli kallis ettevõtmine, mis kujunes pöördemomendiks Eesti ajaloos. Sellest algas kirjaoskuse laiem levik ning eestlaste tõus kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ühtse eesti kirjakeele ja emakeelse hariduse kujunemisele ning omariikluse tekkele.

Näituse on koostanud Eesti Piibliselts, abiks olid Cambridge’i ülikooli raamatukogu, Tallinna Jaani kogudus, Tallinna linnaarhiiv ja linnamuuseum ning paljude Euroopa riikide piibliseltsid.

Näitus on avatud 9. juunist 15. juulini 2022.

Näituse Pühakiri plakat

Laeb infot...