Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Ülikool kutsub kõiki teadlasi ja õppejõude erialast ja emakeelest olenemata II rahvusvahelisele mitmeteaduslikule konverentsile „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“. Registreeruda saab 20. septembrini.

Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil. Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda ning ühiskonna haritust
saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, mis tagab haritlaskonna täppis-emakeelsuse ning keelterikkuse.

Kellel pole võimalik kohale minna, saab osaleda ka küberruumis. Osalustasu on 100 €, olenemata osalemise viisist. Registreeruda palutakse hiljemalt 20.09.2021, ühtlasi teatades, kas osalete TLÜs kohapeal või küberlingi kaudu. Täpne link saadetakse registreerunuile. Eesti ülikoolide üliõpilastel on osalemine konverentsi istungeil TASUTA, ent registreerumine vajalik.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, konverentsil on sünkroontõlge.

Tutvu konverentsi päevakava, esinejate jm infoga
 

Laeb infot...