Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Mektorys toimub suurim insenerivaldkonna õpetamise ja õppimise rahvusvaheline teaduskonverents "Educating Engineers for Future Industrial Revolutions". 

Teaduskonverents loob rahvusvahelise foorumi akadeemiliste õppejõudude, teadlaste, tööstusinseneride ja õpetajate koostööks. Konverentsi eesmärkideks on õpetamise ja õppimise kvaliteedi parendamine (tehnika)ülikoolides, õpetamise ja õppimise kaasajastamine ning koostöise ja interaktiivse õppimise toestamine.

Oodata on vähemalt 300 osalejat maailma erinevatest tehnikaülikoolidest ning rahvusvahelistest inseneriorganistasioonidest. 
 
Konverentsile on oodatud kõik  õppejõud ja doktorandid, kes õpetavad üliõpilastele kas STEM erialaaineid (loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika), keele-, majandus-, IT- või ka muid õppeaineid. 

Konverentsile on vastu võetud 162 teadusartiklit, esindatud on 42 riigi teadlased 141 t tehnikaülikoolist üle maailma. Konverentsi raames toimub veebipõhiselt 5 töötuba ja ümarlaud "COVID19 mõju inseneriharidusele", kus erinevate tehnikaülikoolide esindajad jagavad oma kogemusi õppetöö läbiviimisel koroonapandeemia ajal. 

TalTechi õppejõududel on võimalus osaleda veebipõhisel konverentsil soodsama tasu eest, selleks palume registreeruda hiljemalt 20.09.

Konverentsi ametlik koduleht: icl-conference.org

Laeb infot...