Tallinna Tehnikaülikool

23. novembril 2020 algusega kell 16:00 toimub online vormis majanduse (finantsökonoomika) doktorandi Raul Ruubel doktoritöö kaitsmine.

Juhendajad: professor Aaro Hazak ja professor Kadri Männasoo (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid: professor Michael C. Burda (Berliini Humboldti Ülikool, Saksamaa);

dotsent Michiru Nagatsu (Helsingi Ülikool, Soome)

Doktoritööga on võimalik tutvuda Digikogus.

Microsoft Teams meeting

Laeb infot...