Tallinna Tehnikaülikool

Riigi teaduspreemiate 2023. aasta konkursi korraldus ja ajakava Tallinna Tehnikaülikoolis:

27.10.2022          Dekaani digiallkirjastatud põhjendatud esildis teaduskonna kandidaatide ettepanekuga tuleb saata teadusosakonda aadressile ulle.vaht@taltech.ee. Iga kandidatuuri kohta tuleb esitada põhjendatud esildis ja vastavalt esitamise kategooriale kandideerimiseks oluliste publikatsioonide nimekiri. Majasiseses otsustusprotsessis vaadatakse kandidaatide CV-sid ETIS-est ja üldist publitseerimisinfot SCOPUS-est. Täielikud kandideerimisdokumendid esitatakse pärast senati otsust.

Ettepanekute arutelu esitatud esmaste materjalide alusel toimub:

03.11.2022          Senati teaduskomisjonis ettepanekute arutelu

08.11.2022          Senati akadeemilises komisjonis ettepanekute arutelu

15.11.2022          Senat teeb otsuse ülikoolist esitatavate kandidaatide osas             

08.12.2022         tähtaeg dekaanidele kõikide konkursil nõutavate materjalide lõplike versioonide esitamiseks TalTechi teadusosakonnale (ulle.vaht@taltech.ee). Teadusosakond esitab ettepanekud Teaduste Akadeemia konkursiportaali kaudu.   

Lisainfo 2023. konkursi kohta Teaduste Akadeemia koduleheküljel (sh nimekiri kandideerimiseks vajalikest dokumentidest): https://www.akadeemia.ee/avatud-on-riigi-teaduspreemiate-konkurss/

Varasemad laureaadid Tallinna Tehnikaülikoolis: https://taltech.ee/riiklikud-teaduspreemiad

Kontaktisik Ülle Vaht (ulle.vaht@taltech.ee

Laeb infot...