Tallinna Tehnikaülikool

Olete palutud riistvara turvalisuse ja usaldusväärsuse uurimisrühma veebiseminarile, mida juhib arvutisüsteemide instituudi professor Samuel Pagliarini. Seminari eesmärk on pakkuda ettevõtetele teadmisi, kuidas uurimisrühm saab Eesti IT-sektorit toetada riistvara usaldusväärsuse, turvalisuse ja skeemidisaini teemadel.

Professor Pagliarini tutvustab esitluses varasemaid teadusprojekte, artikleid ja koostöökogemusi ning on avatud osalejate küsimustele ja arutelule. Seminar toimub inglise keeles.

Päevakava:

16:00 Sissejuhatus. IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan.
16:05-16:35 Professor Samuel Pagliarini ettekanne.
16:35–17:30 Küsimused ja arutelu.

Ootame aktiivset osavõttu!

Projektide „IT Akadeemia teadusmeede“ ja „IKT programm“ üritust toetab osaliselt Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu.

Laeb infot...