Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolil on hea meel tutvustada kursust “Roheleppe kiirendi: Jätkusuutlik tulevik” uue põimitud intensiivprogrammina (Blended Intensive Programme) koostöös partnerülikoolidega Lorraine’ Ülikool (Prantsusmaa), Aalto Ülikool (Soome) ja Eindhoveni Tehnikaülikool (Holland)

collider rohe
  • 15 Aug: sissejuhatav online seminar
  • 21-25 Aug: kohapeal TalTech Mektorys
  • 28 Aug - 29 Sep: virtuaalne töö meeskondades, online tagasisidesessioon ja lõpuesitlused


Kuidas integreerida teadust, ettevõtlust, päris-elu väljakutseid ja koosloomet? Kuidas teha seda nii, et eri osapooled saaksid sellest reaalset kasu?

„Roheleppe kiirendi: Jätkusuutlik tulevik“ (3 EAP) (in Eng:  Green Deal Collider: Sustainable Futures), lähtub probleem- ja projektõppe põhimõtetest ja on ühtlasi oluliseks EuroTeQ Collideri väljundiks TalTechis. Õppeaine eesmärgiks on toetada ülikooli töötajaid ja tudengeid teaduspõhise ettevõtluse edendamisel ja arendada tehniliselt teostatavaid ja majanduslikult elujõulisi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid Euroopa rohepöörde elluviimisel. 

Põhiõppejõududeks on Ergo Pikas (Ehituse ja arhitektuuri instituut, abiprofessor tenuuris) ja Kätlin Kangur (Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Disaini ja tehnoloogia tulevik magistriõppekava programmijuht). Aines tehtavate projektide/lahendatavate väljakutsete mentoritena saavad olema kaasatud TalTechi ja partnerülikoolide erinevad uurimisrühmad.   Esindatud on maapõueressursside jätkusuutliku väärindamise, targa linna, ringmajanduse ja andmeteadusega seotud projektid.

Aine on suunatud eeskätt magistrantidele ja doktorantidele TalTechist, Erasmus ja EuroTeq partnerülikoolidest ja ei ole piiritletud ühegi konkreetse õppekava/valdkonnaga. Lisaks on väga oodatud ka avatud ülikooli täiendusõppijad.  Samuti on see tudengile hea võimalus jätkata projektiga soovi korral lõputöö raames ja/või mitmekesistada enda tegevussuunda.

Tallinnas toimuva kohapealse füüsilise osa töötubade käigus (21.-25.08) valmistutakse lektorite juhendamisel erinevateks etappideks, st pärast füüsilist osa Tallinnas on loodud eeldused, et üliõpilasmeeskonnad saavad esmalt jätkata oma lahenduse testimise ja valideerimisega ning seejärel oma projekti lõpetamisega. Valideerimise ja lõpetamise nädala vahel toimub veebipõhine tagasisideseanss ja lisaks on ka mõned online-kohtumised mentoritega (konkreetne aeg võib meeskondadel ja mentoritel olla erinev). Tiimidel on vaja oma veebipõhist meeskonnatööd ise korraldada, sest õpitulemuste saavutamisel mängivad olulist rolli organiseerimis-, suhtlemis- ja eneseregulatsioonioskuste arendamine.

28/08-10/09 Test & Validate (tiimide endi korraldatud veebipõhine meeskonnatöö, kus mentorid toeks,  konkreetsed ajavahemikud mentoritega kohtumisteks kinnitatakse hiljemalt füüsilise seansi ajal)

between 11-15/09 Feedback Session (üks konkreetne ajavahemik selle nädala jooksul, ca 2,5h)

18-24/09 Finalize (tiimide endi korraldatud veebipõhine meeskonnatöö, kus mentorid toeks,  konkreetsed ajavahemikud mentoritega kohtumisteks kinnitatakse hiljemalt füüsilise seansi ajal)

between 25-29/09 Lõpuesitlused (üks konkreetne ajavahemik selle nädala jooksul, ca 2h)

Tutvu kindlasti kursuse flaieri ja visioonidokumendiga rohkema info saamiseks!

TalTechi tudeng! Registreeri enda huvi kursusel osalemiseks siin lingil hiljemalt 9. augustiks. NB! Ametlik registreerimine kursusele toimub ÕISis septembris.

Kursuse sisu lisainfo: Ergo Pikas, ergo.pikas@taltech.ee Vastuvõtu lisainfo: Kerti Sönmez, kerti.sonmez@taltech.ee

Laeb infot...