Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur ja EAS korraldavad järjekorras kolmanda sektorite vahelise mobiilsuse ehk lühidalt SekMo koostööürituse, sel korral on teemadeks tehisintellekt, robootika ja IKT.

Teadlaste ja ettevõtjate ühishuvi leidmiseks toome silmast-silma vestluseks kokku mõlemad osapooled ning üritusel viiakse läbi 1:1 vestlused, mille jooksul saavad nii ettevõtja kui ka teadlane tutvustada teineteisele enda teemat ning näidata soovi korral üles huvi koostööks.  

Üritus toimub 31. mail Tallinnas, Estonia teatri restoranis 10.30-15.00.

Registreerige enda huvi siin!/Register here! 

Era- või avaliku sektori asutused saavad sektoritevahelise mobiilsuse toetuse (SekMo) abil tööle võtta vähemalt magistrikraadiga teadlase rakendusuuringu või tootearendusprojekti kavandamiseks ja läbiviimiseks. Toetus katab 25%-70% teadlase tööjõukuludest. SekMo aitab avardada teadlase töö- ja arenemisvõimalusi vahetus koostöös teiste valdkondade asutustega. Teisalt soodustab see teadus- ja arendustegevust ettevõtlussektoris, et suurendada ettevõtte konkurentsivõimet ja muuta selle tegevust efektiivsemaks.

Laeb infot...