Tallinna Tehnikaülikool

2. mail 2023 toimub Eesti teaduste akadeemias Eesti ja Saksimaa ühisseminar „Estonia and Saxony – on the way forward to Clean Energy. Research – Innovation – Realization“.

Ühisseminari plakat

Seminarile on oodatud teadlased ja ettevõtjad, kelle teadustöö või tegevusala on seotud üleminekuga puhtale energiale ning kes on huvitatud koostööst kolleegidega Saksimaal.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 24. aprillil siin.

Meie ühiskonna heaolu sõltub toimivast energiavarustusest. Igapäevaelu ei ole enam võimalik elektri, kütte ja mobiilsuseta. Energiasüsteemi ümberkujundamise eesmärk on jõuda turvalise, ökonoomse ning keskkonnasõbraliku energiavarustuseni. Seetõttu on seminari fookuses energia säästva tootmise, muundamise ja jaotamise tehnoloogiate arendamine.

Eesti ja Saksimaa liiguvad mõlemad nende eesmärkide rakendamise suunas. Toimuva seminari eesmärk on ühendada jõud ning koostöös saavutada rohkem. Üheks võimaliku koostöö aluseks on Euroopa teadus- ja innovatsioonipartnerlus CETPartnership, milles Saksimaa ja Eesti töötavad koos Euroopa Liiduga ning pakub võimalust teha koostööd kogu energeetika väärtusahela ulatuses.

Seminar toimub inglise keeles ja seda saab jälgida ka otseülekande vahendusel akadeemia veebilehel.

Lähema info ja seminari esialgse päevakava leiab siit.

Rohkem infot festivali „Saksa Kevad“ kohta leiab siit.

Kontakt: ylle.raud@akadeemia.ee

In English: Joint seminar “Estonia and Saxony – on the way forward to clean energy”

Laeb infot...