Tallinna Tehnikaülikool

Sotsiaalministeerium kuulutab välja projektikonkursi teemale „Hinnang praegustele ja 5G kasutuselevõtmisega kaasnevatele võimalikele tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega“, mille eesmärk on analüüsida avaldatud tõenduspõhiste uuringute tulemusi ning anda nende põhjal Eesti teadlaskonna poolt hinnang mitteioniseeriva kiirguse, sh mobiilside 5G võimalikest mõjudest tervisele ning sõltuvalt sellest ka sisend mitteioniseeriva kiirguse nõuete ajakohastamiseks.

Lisaks on eesmärgiks mõõta (erijuhtudel modelleerida) aktuaalseid tasemeid ning määrata ’worst case’ raadiokiirguse tasemed piisava valiku Eesti mobiilsidetugijaamade, sh 5G-tugijaamade lähialadel, et analüüsida raadiokiirgussituatsiooni avalikus ruumis.

Projekti rahastatakse 100% ulatuses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2021. a uuringute eelarvest.

Projektikonkurss on avatud 17. märtsist kuni 31. märtsini 2021 ning taotlusi on võimalik esitada keskkonnas www.etis.ee. Projekti eeldatav algusaeg on aprill 2021. Projektikonkursil võivad osaleda kõik teadus- ja arendusasutused.

Lisainfo: Ramon Nahkur (ramon.nahkur@sm.ee, tel 626 9190) Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

või Mari Teesalu (mari.teesalu@sm.ee, tel 626 9715), Sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistika osakond.

Laeb infot...